Logowanie

Adam Kucak i Konrad Szymala ponowili zeszłoroczny sukces naszej szkoły i zostali finalistami XX edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich, którego organizatorami są Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która pełni patronat naukowy nad Turniejem oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Tematem wiodącym XX Turnieju jest: „Podejmowanie działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych”. 

Wszyscy finaliści Turnieju otrzymują zaświadczenie i są zwolnieni w roku 2015 z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dotyczy finalistów z klas drugich i trzecich) lub z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy finalistów z klas czwartych). 

Zawody centralne odbędą się 16 i 17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Koszalinie.
Życzymy Adamowi i Konradowi dalszych sukcesów i gratulujemy.

                                                                                                                                                                                     Monika Legieć-Kwaśny

Poprawiony (piątek, 27 marca 2015 10:02)

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej szkołą nie tylko ekonomiczną, ale również ekologiczną. Grupa uczniów pod nazwą „Pożeracze elektrośmieci”, prowadzi szereg działań w zakresie ochrony środowiska. Ich celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W ramach organizowanego przez European Recycling Platform ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci”, w pierwszym etapie grupa ta zajmuje 5. miejsce w Polsce. Dotychczas uczniowie przygotowali krótki reportaż dotyczący niebezpieczeństwa jakie stanowią niewłaściwie segregowane elektrośmieci pt. „Eko-Express”, który dostępny jest w Internecie https://www.youtube.com/watch?v=BjV_D2Z75S0. Teraz czas na dzielenie się wiedzą zdobyta w czasie pierwszego etapu z mieszkańcami miasta. W dniach 23-26 marca  grupa „Pożeraczy elektrośmieci” przeprowadził w kilku bielskich szkołach podstawowych i przedszkolach warsztaty ekologiczne dotyczące segregacji odpadów i działań na rzecz ochrony środowiska.         

         Uczniowie są w trakcie opracowywania konkursu dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego wyniki zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2015 r. podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi.  Uczniowie organizują w tym dniu happening ekologiczny „O środowisko dbam, więc elektrośmieci zbieram!”, który odbędzie się w Parku im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej. Planują zorganizować zbiórkę zużytych baterii, występy lokalnych zespołów i uczniów ze szkoły oraz szereg innych atrakcji dla najmłodszych. Podczas tego happeningu promowane będą zachowania pro-ekologiczne.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej objął patronatem współpracę z uczniami i wspiera ich  merytorycznie. Więcej szczegółowych informacji o podejmowanych przez grupę działaniach znajduje się na prowadzonej przez uczniów stronie pod adresem: http://pozeracze-elektrosmieci.bloog.pl.

                                                                                                                                                                     opiekunowie akcji:  Ewa Dunaj, Rafał Jasiak                                                                                                                                                                                  

Poprawiony (piątek, 27 marca 2015 09:54)

 
Dzisiaj, po raz kolejny pani Anna Karus zorganizowała w Zespole Szkół Ekonomicznych akcję krwiodawstwa. Spośród 31 zarejestrowanych osób (w tym 9 po raz pierwszy) 19 naszych uczniów przekazało 8 litrów 550 ml krwi

Słowa podziękowania kierujemy jednak do wszystkich  – tych, którzy oddali krew oraz tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli aktywnie włączyć się w akcję.  
Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań. Regionale Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza na swoją stronę internetową www.krwiodawstwo-katowice.pl - zkładka Oddawanie krwi.


Poprawiony (wtorek, 24 marca 2015 22:21)

Więcej…

 
U W A G A    R O D Z I C E !
Terminy zebrań z Rodzicami podane są w zakładce Dla Rodziców. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Poprawiony (czwartek, 12 marca 2015 12:54)

 

Eliminacje okręgowe X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, której hasłem było Zarządzanie Zmianą, odbyły się w dniu 5 marca 2015 r. w pięciu uczelniach ekonomicznych: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetach Ekonomicznych: w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu. Naszą szkołę po roku przerwy reprezentowali Adam Kucak i Konrad Szymala.  

Eliminacje okręgowe składały się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na napisaniu testu, który kwalifikował tylko 50 uczestników z 200 do ćwierć finału Olimpiady. Obojgu naszym uczniom  udało się dostać do „50”. Adam Kucak osiągnął z testu wynik kwalifikujący go do grona 10 najlepszych. W związku z tym uzyskał status lidera zespołu do opracowania zadania „studium przypadku” w ćwierć finałach. Ostatecznie został zakwalifikowany do elimancji centralnych Olimpiady, które odbędą się 9 kwietnia w Szkole Głownej Handlowej.

Gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy dalszych.  

                                                                                                                                                                                  Monika Legieć-Kwaśny

Poprawiony (czwartek, 19 marca 2015 15:33)

 


Już od 2 lat realizowany jest w naszej szkole pilotażowy projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Lekcje z ZUS”. Treści realizowane są w klasach pierwszych na podstawach przedsiębiorczości przez mgr Ewę Dunaj oraz na pracowni ekonomicznej przez mgr Agatę Królczyk. Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". I etap (szkolny) konkursu odbył się 17 listopada 2014 r. Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów z 328 szkół w całej Polsce. Z naszej Szkoły do dalszego etapu zakwalifikowały się 3 uczennice z klasy 2eb: Sabina Hubczak, Patrycja Michałczak, Anna Moczała.

II etap konkursu odbył się 16 marca 2015 r. w Chorzowie w oddziale ZUS. Zespół z Ekonoma uzyskał wysoką 5 lokatę, najlepszą wśród bielskich szkół.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a Sabinie, Patrycji i Annie serdecznie gratulujemy wysokiego miejsca w II etapie.

 

Poprawiony (środa, 18 marca 2015 09:58)

 

13 marca odbyły się Eliminacje Okręgowe III Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, której organizatorem był Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Tematem III OPiZ są "Ludzie w organizacji".
Zespół Szkół Ekonomicznych po raz pierwszy wziął udział w tej Olimpiadzie, a reprezentowali nas uczniowie kl. 4TA Dominika Sadlik i Konrad Szymala, zakwalifikowani do etapu okręgowego w wyniku eliminacji szkolnych, w których udział wzięli także: Piotr Brzeźny kl. 1EA, Łukasz Jakubiec kl. 3EH, Patryk Jurzak kl. 4TB, Adam Kucak kl. 4TB, Justyna Nikiel kl. 4H, Agnieszka Stasiewicz kl. 3EH. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 2013 uczniów z całej Polski.

Wyniki drugiego etapu poznamy pod koniec miesiąca. Do ogólnopolskiego finału zakwalifikuje się 50 najlepszych uczniów. 17 kwietnia spotkają się w auli wydziału zarządzania i zmierzą się z kolejnym testem. Będzie jeszcze trudniej. Czekają ich pytania otwarte i zamknięte wielokrotnego wyboru.

                                                                                                                                                        Monika Legieć-Kwaśny

alt

Poprawiony (piątek, 27 marca 2015 09:33)

Więcej…

 

W dniach 13-15 marca 2015 r. pięcioro uczniów klas o profilu technik ekonomista wzięło udział w centralnych eliminacjach III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach, które odbyły się w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie.
Wszyscy uzyskali tytuł FINALISTY STOPNIA CENTARLNEGO. Są to:
1. Monika Dąbrowska      kl. 4Ta
2. Wioletta Koranowska  kl. 4Ta
3. Aneta Mynarska            kl. 4Ta
4. Kinga Szpoczek            kl. 4Ta
5. Adam Kucak                  kl. 4Tb .
Finaliści stopnia centarlnego uzyskują zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod opieką merytoryczną pani mgr Lucyny Kuś, która była również opiekunem młodzieży w trakcie eliminacji w Gnieźnie.Poprawiony (piątek, 20 marca 2015 08:48)

Więcej…

 


W środę 11 marca 2015 r. odbyły się Eliminacje Okręgowe  XX edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich, którego organizatorami są Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która pełni patronat naukowy nad Turniejem oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Eliminacje odbył się w Krakowie.
Naszą szkołę reprezentowali: Adam Kucak, Anna Moczała, Dominika Sadlik, Konrad Szymala.

Lista uczestników, którzy zakwalifikują się do III etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zscku.konin.pl w dniu 29 marca 2015 r.

Życzymy całej czwórce sukcesów i zakwalifikowania się do Finału Turnieju.

                                                                                                                opiekun: mgr inż. Monika Legieć-Kwaśny Poprawiony (piątek, 27 marca 2015 10:02)

Więcej…