Logowanie

Zapraszamy do lektury listu Pani Minister Anny Zalewskiej skierowanego do Rodziców.


https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/05/list-ministra-edukacji-narodowej-do-rodzicow.pdf

Poprawiony (niedziela, 25 czerwca 2017 19:46)

 
Prosimy o zpoznanie się z harmonogramem egzaminów zawodowych w sesji - czerwiec 2017 r. w zkładce Dla Uczniów


Poprawiony (sobota, 10 czerwca 2017 15:17)

 
14 czerwca w kościele pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej uroczyście podsumowano tegoroczna akcję „Pola Nadziei”, którą w naszym regionie prowadzi Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. W tym roku do programu „Pola Nadziei” zgłosiło się 85 szkół, których przedstawicielciele uczestniczyli w nabożeńtwie ekumenicznym.
Pani Grażyna Chorąży - prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego gorąco dziękowała wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w akcję, przypominając, że  nasze hospicjum zapewnia terminalnie chorym niezbędną opiekę lekarską, usługi pielęgniarskie, rehabilitację przyłóżkową, pomoc wolontariuszy oraz wsparcie psychologiczne i duchowe dla chorego i jego rodziny.
Uczniowie w ramach realizacji wszystkich trzynastu edycji programu wpłacili na konto SSH ponad 2 mln zł, przeprowadzając wiele akcji na ten cel, w tym jasełka, kiermasze ciast, pikniki rodzinne, kwesty w supermarketach oraz pod kościołami katolickimi i ewangelicko-augsburskimi.
W uroczystym zakończeniu akcji "Pola Nadziei 2017" wzięli udział duchowni diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Katolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem oraz uczniowie i nauczyciele szkół zaangażowanych w akcję. Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości przyznano tytuły Honorowych Członków Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego.

Poprawiony (niedziela, 25 czerwca 2017 21:33)

Więcej…

 

Warsztaty „Papiery do kariery”
to efekt partnerstwa pomiędzy dwoma unijnymi programami: Europassem i Eurodeskiem. Uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje.
W warsztatach "Papiery do kariery" w dniach 13 -14.06.2017 uczestniczyły klasy trzecie Ekonoma. Uczniowie analizowali swoje kompetencje i dyskutowali nad użytecznością dokumentów, które te kompetencje potwierdzają. W czasie zajęć analizowali dokumenty składające się na portfolio Europassa, uczyli się je wypełniać i przekonali się, dlaczego warto  korzystać z nich przy ocenie i prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Dadak - konsultantka Eurodesk Polska.

Poprawiony (poniedziałek, 26 czerwca 2017 06:55)

 Uroczysta zakończenie roku szkolnego odbędzie się
23 czerwca 2017 r.
- o godz. 9.30 dla klas 1-szych i kl. 2ea, 2ha;
- o godz. 11.00 dla klas klas 3-cich i kl. 2eb, 2la.

Po uroczystości spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Poprawiony (wtorek, 20 czerwca 2017 09:39)

 

Osiągnięcia KOŁA EKONOMICZNEGO w roku szkolnym 2016/2017

1.      W dniach 15-16 grudnia 2016 r. odbyła się II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, której temat przewodni to „Handel a gospodarka”. Do finału zakwalifikowało się 64 najlepszych w kraju uczniów z 41 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Naszą Szkołę w Finale Olimpiady reprezentowały, aż trzy osoby:

·         Sabina Hubczak – 4 eb

·         Anna Fajlhauer – 3 ea

·         Dominika Cendry – 3 ea

Nasze reprezentantki uzyskały tytuł Finalistek II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz zwolnienie z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe z części pisemnej.


Poprawiony (poniedziałek, 12 czerwca 2017 11:22)

Więcej…

 

Dzisiaj społeczność naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała otwarcie nowego boiska szkolnego. Uroczystość uświetnili m.in.: prezydent Bielska-Białej pan Jacek Krywult, przewodniczący Rady Miejskiej pan Jarosław Klimaszewski, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty pan Jan Solich, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej pan Tomasz Kowalik oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, których przywitała pani dyrektor Maria Marczyk. W imieniu ks. proboszcza parafii pw. Bożej Opatrzności - ks. Andrzeja Mojżeszko, poświęcenia nowego obiektu sportowego dokonał katecheta - ks. Kamil Kuchejda.
W części artystycznej wystąpili uczniowie naszej szkoły  i zaprzyjaźnione zespoły. O sporotwych marzeniach śpiewała Anna Fajlhauer z 3ea przy akompaniamencie kolegów z klasy Piotra Brzeźnego i Tomasza Zbijowskiego. Woklanie zaprezentowały się też dziewczęta z klas trzecich w utworze "Skaczemy, biegamy". Z kilkoma układami akrobatycznymi wystąpiły zawodniczki Klubu Sportowego Start Bielsko-Biała (podopieczne naszego nauczyciela   pana Mateusza Kruka) -  srebrene medalistki turnieju międzynarodowego, reperezentantki Polski w Pucharze Świata. Uroczystość uświetnił też Zespół Tańca Nowoczesnego "Mad Moves" (pod opieką instruktora pani Małgorzaty Tracz), w którym występuje uczennica Ekonoma Magdalena Kuś z kl. 1eb. W układzie tańca nowoczesnego zaprezentowała się Elżbieta Strzelec z kl. 3ea. Uroczytość prowadzili uczniowie: Dominika Cendry z kl. 3ea i Patryk Bogunia z kl. 2ha
Pani Dyrektor w trakcie swojego przemówienia przypomniała, że nasza szkoła uzyskała tytuł "Złotej Szkoły 2017", zajmując 1. miejsce w Bielsku-Białej, 12. w woj. Śląskim i 54. w Polsce. Podkreśliła też, że "czas spędzony na boisku, sali gimnastycznej,ścieżce rowerowej lub szlaku turystycznym to każdorazowo dawka dobrej energii, zdrowia fizycznego i psychicznego". Pani Maria Marczyk w imieniu młodzieży, nauczycieli i dyrekcji szkoły podziękowała panu Prezydentowi, panu Przewodniczącemu  RM oraz panu Dyrektorowi MZO "za ten piękny obiekt, który służył będzie naszym uczniom, ale także okolicznym mieszkańcom".
Podziękowania skierowano też do Rady Rodziców, Dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych za pomoc w urządzeniu terenu wokół boiska oraz do sponsorów: firmy "Bratek" państwa Duźniak i Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych pana Andrzeja Kubery.


Polecamy  artykuły na stronach:
radia Bielsko:http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/wielka-feta-na-otwarcie-boiska-foto/33658
i Urzędu MIasta http://www.um.bielsko.pl/aktualnosc-5193-trzy_nowe_boiska_przy_szkolach.html 
Autorzy zdjęć: p. Jacek Kachel, p. Zofia Cichowlaz.

Poprawiony (sobota, 10 czerwca 2017 15:15)

 


"POLA NADZIEI” – podsumowanie zbiórek w roku szkolnym 2016/2017:

  • akcja „Faworek” - sprzedaż ciasteczek z wróżbą z okazji „Andrzejek”
  • sprzedaż mikołajkowych kotylionów w dniu Św. Mikołaja
  • kwesta na terenie szkoły w ramach „Dnia Św. Patryka” 
  • sprzedaż ciast w dniu Św. Walentego
  • kwestowanie na terenie SDH „Klimczok (12.12.2016 r. i 5.04.2017r.)

Suma zebranych pieniędzy na rzecz utrzymania Hospicjum im. Jana Pawła II:  2544,71 zł.   

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM

Opiekunki akcji „Pola Nadziei”

 

Poprawiony (wtorek, 06 czerwca 2017 12:06)

 
W dniu 31 maja 2017 r. uczniowie klasy 1ea odwiedzili bielski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach. Uczestniczyliśmy w ciekawie prowadzonej „lekcji archiwalnej”, w ramach której Pani Joanna Sieranc-Guzdek – starszy kustosz, zapoznała nas z zasadami prowadzenia archiwum zakładowego oraz z podstawowymi normatywami kancelaryjno-archiwalnymi i zasadami ich tworzenia. Kierownik Oddziału, pan Paweł Hudzik wprowadził nas w historię archiwum oraz zaprezentował różnorodne zbiory i materiały, zobaczyliśmy księgi i dokumenty sprzed stuleci. Zostaliśmy również oprowadzeni po budynku oraz poznaliśmy nowoczesne metody przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Dzięki interesującym zajęciom poszerzyliśmy wiedzę na temat przechowywania, opracowania, oraz zabezpieczania materiałów archiwalnych ale również dowiedzieliśmy się o możliwościach zgłębiania wiedzy na bazie cennych, historycznych dokumentów, które mogą być udostępnione w archiwum w celu poszerzania wiedzy.
                                                                                                                                                                      Aleksandra Talik

 Fotorelacja z wizyty w oddziale Archiwum Państwowego na stronie:

http://www.katowice.ap.gov.pl/art,219,lekcja-archiwalna-w-oddziale-w-bielsku-bialej

  

Poprawiony (wtorek, 06 czerwca 2017 12:04)