Ważniejsze fakty z historii szkoły

IX.1913 r. Galicyjski Wydział Krajowy we Lwowie powołuje Krajową Szkołę Kupiecką. Dyrektorem zostaje mgr Leopold Jan Deimel.

IV.1926 r. Krajową Szkołę Kupiecką przemianowano na Państwową Szkołę Handlową, a w 1937 r. na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie.

18.II.1939 r. W rocznicę 25-lecia istnienia szkoły przyznano jej Sztandar, a dyrektora odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi.

III.1945 r. Gimnazjum Kupieckie rozpoczyna swój pierwszy rok pracy w PRL w budynku poczty w Białej. Dyrektorem nadal jest Leopold Jan Deimel.

1946/47 r. Szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Św. Jana, obecnie ul. Sempołowskiej 1. Dyrektorem zostaje mgr Zygmunt Nowicki.

1.IX.1959 r. Gimnazjum Kupieckie przemianowane na Technikum Ekonomiczne nr 2.

1.IX.1969 r. Połączenie Technikum Ekonomicznego nr 1 z Technikum Ekonomicznym nr 2 i przeniesienie szkoły do budynku przy Komorowickiej 27.

1.IX.1972 r. Szkoła otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Zawodowych nr 4. Dyrektorem zostaje mgr Marian Różanowski. Z dniem 1.IX.1974 r. zmieniono nazwę ZSZ nr 4 na Zespół Szkół Ekonomicznych.

23.III.1982 r. Zespołowi Szkół Ekonomicznych nadano imię prof. Michała Kaleckiego oraz przyznano sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy ZPW „Welux”.

1.IX.1986 r. Dyrektorem ZSE zostaje mgr Joanna Osika.

1.IX.1991 r. Dyrektorem ZSE zostaje mgr Łucja Bury.

1.IX.2008 r. Dyrektorem ZSE zostaje mgr Maria Marczyk.

 

100 lat historii tak zasłużonej dla miasta i regionu szkoły będziemy świętować na jubileuszowej uroczystości 25 października 2013 roku. Honorowy patronat nad obchodami 100-lecia objęli:

- Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Jego Ekscelencja ks. bp. Tadeusz Rakoczy,

- Biskup Diecezji Cieszyńskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim – Jego Ekscelencja ks. bp. Paweł Anweiler,

- Prezydent Miasta Bielska-Białej – Pan Jacek Krywult,

- Śląski Kurator Oświaty – Pan Stanisław Faber.

Jednym z ważnych punktów programu uroczystości jubileuszowych będzie odsłonięcie na budynku Szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej założycielowi i wieloletniemu dyrektorowi Szkoły Leopoldowi Deimlowi. Szczegółowy program obchodów jubileuszowych umieścimy w późniejszym terminie zarówno na stronie internetowej, ale także w lokalnych mediach.

Informacje dla absolwentów.