Logowanie

Już od 2 lat realizowany jest w naszej szkole pilotażowy projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Lekcje z ZUS”. Treści realizowane są w klasach pierwszych na podstawach przedsiębiorczości przez mgr Ewę Dunaj oraz na pracowni ekonomicznej przez mgr Agatę Królczyk. Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". I etap (szkolny) konkursu odbył się 17 listopada 2014 r. Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów z 328 szkół w całej Polsce. Z naszej Szkoły dodalszego etapu zkwalifikowały się 3 uczennice z klasy 2eb: Sabina Hubczak, Patrycja Michałczak, Anna Moczała.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom tego etapu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.

Kolejne etapy odbędą się w następujących terminach:

  • II etap (wojewódzki) - 16 marca 2015 r.
  • III etap (centralny) - 24 kwietnia 2015 r.

Poprawiony (środa, 18 marca 2015 08:54)

 

15.12.2014
uczniowie naszej Szkoły wraz z opiekunami p. Rafałem Jasiakiem, p. Moniką Legieć-Kwaśny i p. Aleksandrą Talik kolejny raz wzięli udział w spotkaniu w Klubie Podróżnika w Grawitacja Caffe.
Tematem spotkania była fotorelacja z wyprawy "Mont Blanc Grill Expedition" - prezentowana przez "ekipę": fabrykaprzygod.com

Poprawiony (wtorek, 20 stycznia 2015 19:41)

 
   Uczeń klasy 4TB, Adam Kucak po przesłaniu pracy pisemnej na XLI Olimpiadę Geograficzną został zakwalifikowany do drugiego etapu zawodów pisemnych, ktore odbędą się na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu 7-8 lutego 2015 r.

Gratulujemy awansu do następnego etapu Olimpiady Geograficznej i życzymy dalszych sukcesów podczas kolejnych zmagań z Geografią. 

                                                                                                                                opiekun: Rafał Jasiak

Poprawiony (poniedziałek, 12 stycznia 2015 15:10)

 


W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wraz z pracownikami naszej szkoły po raz pierwszy wziął udział w akcji „Szlachetna Paczka”. W ciągu tygodnia udało się zebrać fundusze na zakup potrzebnych produktów dla rodziny, która straciła cały swój dorobek w pożarze. Prócz składek, za które zakupione zostały m.in. odzież i obuwie, uczniowie zorganizowali zbiórkę produktów spożywczych, środków czystości, artykułów szkolnych  i słodyczy. Świątecznie zapakowane paczki trafiły już do magazynu. Wolontariusze dostarczą je rodzinie, dla której zostały przygotowane.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tej szlachetnej akcji. DZIĘKUJEMY !Poprawiony (poniedziałek, 15 grudnia 2014 12:42)

Więcej…

 

W dniu 11 grudnia br., nasza uczennica Kamila Stanclik wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród za dobycie II miejsca w międzyszkolnym konkursie Normalizacja wśród nas i dla nas-plakat 2014, organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej.

Na uroczystość zaproszeni zostali także przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który objął konkurs patronatem honorowym. Wręczyli oni nagrodzonym i ich opiekunom drobne okolicznościowe upominki oraz listy gratulacyjne.
Uroczystość uświetnił wykład z prezentacją multimdialną, który pozwolił uczniom pogłębić ich dotychczasową wiedzę na temat normalizacji.
Laureatce i pozostałym uczestnikom naszej szkoły jeszcze raz gratulujemy sukcesu!

 

W dniu 6 grudnia br. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w kolejnej formie spędzania sobotniego wolnego czasu, zaproponowanej przez opiekunów Szkolnego Koła Turystycznego ZSE. Tym razem był to spacer po ulicach Bielska-Białej w poszukiwaniu skrzynek geocachingowych.

Wycieczka rozpoczęła się pod pomnikiem Bolka i Lolka, gdzie absolwent ZSE - Tomasz Mucha przedstawił uczestnikom ideę i zasady geocachingu
Następnie rozpoczęły się poszukiwania, a szczęśliwi znalazcy skrzynek: Dominika Zuziak (kl. 1lh), Gabriela Pytlarz (kl. 1lh), Oskar Jończy  (kl. 1ea), Martyna Baścik (kl. 1eb), Grzegorz Cierluk (kl. 1lh) otrzymali drobne nagrody.

Podczas wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali: p. Rafał Jasiak, p. Zofia Cichowlaz,  p. Aleksandra Talik.

 

Poprawiony (czwartek, 11 grudnia 2014 20:05)

Więcej…

 W piątek 5 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole Mikołajki. Święty Mikołaj rozdawał cukierki wszystkim „grzecznym” uczniom.
Odbył się także kiermasz kartek świątecznych. Klasa 1LH upiekła pyszne ciasta. Dochód ze sprzedaży kartek i ciast przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Wszystkim, którzy wzięli udział w piątkowej zabawie, bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnej dobroczynnej akcji jaką jest „Szlachetna Paczka”.
Poprawiony (wtorek, 09 grudnia 2014 23:02)

Więcej…

 


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"  

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 25.385.309,64 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.382.427,42 zł.Dofinansowanie z EFRR: 19.555.283,36 zł  (83,63% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. – 31.03.2014 r.

Przedmiotem projektu była budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach projektu została zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz przygotowano węzły dostępowe pod instalacje operatorów. Większa cześć sieci, w tym część tzw. infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa, przeznaczone są na potrzeby własne miasta Bielska-Białej. Część wybudowanej infrastruktury pasywnej udostępniana będzie również operatorom telekomunikacyjnym na jednakowych, niedyskryminujących warunkach.

Zarządzanie infrastrukturą powierzone zostanie odrębnemu podmiotowi - operatorowi infrastruktury, który z kolei udostępni część wybudowanej infrastruktury wszystkim chętnym podmiotom na jednakowych zasadach rynkowych.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:

-        Długość  nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) – 57,01 km;

-        Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt.;

-        Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 192 szt.;

-        Długość  nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,439 km;

-        Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt.;

-        Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt.;

-        Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km;

-        Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych
- 123 szt.;

-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 7 szt.;

-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 3 szt.;

-        Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.;

-        Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/


Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2015 20:33)

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku –Białej od wielu lat uczestniczą i osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych .

W bieżącej edycji  XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 2014/2015 w etapie szkolnym wzięło udział 17 uczniów, z których 3 osoby będą reprezentować Szkołę w zawodach okręgowych ( II stopnia ), które odbędą się 9 stycznia 2015 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Uczniowie zakwalifikowani przez komisję okręgową to :

Adam Kucak (kl. 4Tb), który uzyskał 6 lokatę na 60 zakwalifikowanych do II etapu oraz Konrad Szymala (kl. 4TA) i Alicja Lapczyk (kl. 3eb).

Warto nadmienić, że Szkoła od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z PTE o/Katowice w zakresie olimpiady ekonomicznej  oraz  jest reprezentowana przez uczniów i nauczycieli w warsztatach, wykładach i szkoleniach organizowanych dla uczestników i opiekunów merytorycznych olimpiady.

Tegoroczna edycja Olimpiady odbywa się pod hasłem: Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji.
12 uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, której tegoroczny temat przewodni to: Kredyty, papiery dłużne i akcje jako formy pozyskania kapitału. Aż 5 uczniów  zostało zakwalifikowanych do etapu okręgowego, który odbędzie się w styczniu 2015 r. w Krakowie. Należą do nich:
1. Adam Kucak, kl. 4Tb
2. Monika Dąbrowska, kl. 4Ta
3. Aneta Mynarska, kl. 4Ta
4. Wioletta Kornatowska, kl. 4Ta

                                       5. Kinga Szpoczek, kl. 4Ta

                                                                                         Opiekunami merytorycznymi  w/w olimpiad są: mgr Lucyna Kuś i mgr Agnieszka Czernek–Krywult.


                                                                                     

                                                                 

Poprawiony (czwartek, 11 grudnia 2014 20:36)