LogowanieUczeń naszej Szkoły Adam Kucak z kl. 3TB zajął I miejsce w finale III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konrad Szymala  z kl. 3TA zdobył wyróżnienie w tym konkursie.
W nieoficjalnym rankingu szkół - najwięcej punktów zdobytych (łącznie przez trzech reprezentantów danej szkoły) I miejsce uzyskał Zespół Szkół Ekonomicznych z 44 punktami.
 
W sobotę 22 marca grupa uczniów ZSE wzięła udział w kolejnej wycieczce zorganizowaniej przez Szkolne Koło Turytyczne. Tym razem uczniowie mieli wyjątkową okazję odwiedzić dom Państwa Czaderów - ludzi o wielkiej pasji i zamiłowaniu do kultury i do przyrody. Pan Krzysztof Czader hoduje motyle, maluje je, wykonuje piekne rzezby w drewnie, jest pasjonatem archeologii i zgłębia wiedzę o tym co nas otacza dziś i otaczalo w przeszłości. Pani Ewa Czader maluje ikony, a ich syn - pan Bartłomiej Czader wielokrotnie uatrakcyjniał wycieczki SKT ciekawymi opowieściamy przyrodniczymi i archeologicznymi.
Następnie wycieczka przeszła szlakiem archeologicznym Jaworza, korzystając z cennej wiedzy i ciekawych informacji jakie przedstawił o naszym regionie dr Bogusław Chorąży, który poświęcił naszej młodzieży swój czas już po raz drugi. 

Więcej…

 

 Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła. Taki ptak najczęściej umiera.”
– takie motto przyświecało III edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 2014, na którym w tym roku uczestnicy deklamowali poezję lagrową więźniarek obozu KL Ravensbrück. Konkursy półfinałowe odbyły się 18 marca w Żywcu i miło nam poinformować, że uczeń klasy 3Tb, Adam Kucak, zajął na nich II miejsce, dołączając do swoich sukcesów także zwycięstwo na niwie humanistycznej.
Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas finałów – 7 kwietnia 2014 r.
    
                                                                                    opiekun: Adrianna Śmieja

Więcej…

 

Uczeń klasy 4H Marcin Kaszper został finalistą XIX edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich, którego organizatorami są Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która pełni patronat naukowy nad Turniejem oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Tematem wiodącym XIX Turnieju jest: „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie”.
Finał konkursu odbędzie się 3 i 4 kwietnia 2014 w
Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.
                                                                         Życzymy Marcinowi dalszych sukcesów i gratulujemy.

 

Uczeń klasy 3TB Adam Kucak zakwalifikował się do finału konkursu matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych eΠgraMAT organizowanego przez Instytut Matematyki Uniwesytetu Śląskiego w ramach "Święta Liczby Pi".
Finału konkursu odbył się 14 marca b.r. w Instytucie Matematyki UŚ. Zakwalifikowało się do niego tylko 8 uczniów, którzy rozwiązali w etapie internetowym bradzo trudne zadania problemowe z różnych dziedzin matematyki.
W trakcie etapu finałowego uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu, a następnie otrzymali do rozwiązania 3 problemy związane z tym wykładem.
Zadania konkursowe wykraczały znacznie poza program szkoły ponagimnazjalnej. Adam Kucak zmierzył  się w finale, m. in. z uczniami klas liceów ogólnokształcących o profilu matematycznym i osobami, których pasją jest matematyka.
 
 
Uczniowie klasy 3TB Adam Kucak i Magdalena Lemańczyk wygrali "Quiz wiedzy o Marii Curie-Skłodowskiej" organizowany  w ramach II edycji konkursu "
Zwyczajne i Nadzwyczajne Kobiety w Historii Polski” przez II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej. Adam zajął I miejsce, a Magdalena II miejsce. Konkurs składał się z II części: pisemnej i ustnej.
Zwycięzcom gratulujemy!
 
 

W  trakcie imprez organizowanych w ramach akcji Pola Nadziei 2014 w Zespole Szkół Ekonomicznych zebrano imponującą kwotę 1787,45 zł
, którą przekazano Salwatoriańskiemu Stowarzyszeniu Hospicyjnemu w Bielsku-Białej.
Więcej…

 


W dniach 6-7 marca bieżącego roku uczennica klasy 4 ta – Justyna Przybyła wzięła udział w finale XII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki. Jest to przedsięwzięcie, które obejmuje zasięgiem cały kraj.  Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej rachunkowości, upowszechnienie sposobu korzystania z informacji kodowanej przez specyficzny język ewidencji działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu nauczania rachunkowości. Ostatni III etap konkursu i finał, organizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusz Rejtana w Rzeszowie i Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej,  odbyły się na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.   Wzięło w nich udział tylko 39 najlepszych uczniów z całej Polski (spośród około 300 szkół), którzy zakwalifikowali się do finału osiągając co najmniej 80% skuteczności w rozwiązywaniu  testów w I i II etapie.
Więcej…

 

10 marca 2014 r. szkolne koło PCK pod opieką p. Anny Karus zorganizowało akcję krwiodawstwa. Akcja, która kierowana była do pełnoletnich uczniów naszej szkoły, cieszyła się sporym zainteresowaniem.Chęć oddania krwi zgłosiło 40 uczniów, jednak mimo szczerych chęci, nie wszystkim stan zdrowia pozwolił podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi. Łącznie krew oddały 23 osoby (w tym 19 po raz pierwszy) przekazując 10 litrów i 350 ml tego bezcennego leku.
Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich  – tych  którzy oddali krew oraz tych, którzy mimo deklaracji nie mogli aktywnie włączyć się w akcję. Pokazaliście, że krwiodawstwa nie należy się bać i że oddając cząsteczkę siebie możemy tak wiele zrobić ratując życie i zdrowie drugiego człowieka.  

Więcej…