Logowanie


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"  

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 25.385.309,64 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.382.427,42 zł.Dofinansowanie z EFRR: 19.555.283,36 zł  (83,63% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. – 31.03.2014 r.

Przedmiotem projektu była budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach projektu została zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz przygotowano węzły dostępowe pod instalacje operatorów. Większa cześć sieci, w tym część tzw. infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa, przeznaczone są na potrzeby własne miasta Bielska-Białej. Część wybudowanej infrastruktury pasywnej udostępniana będzie również operatorom telekomunikacyjnym na jednakowych, niedyskryminujących warunkach.

Zarządzanie infrastrukturą powierzone zostanie odrębnemu podmiotowi - operatorowi infrastruktury, który z kolei udostępni część wybudowanej infrastruktury wszystkim chętnym podmiotom na jednakowych zasadach rynkowych.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:

-        Długość  nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) – 57,01 km;

-        Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt.;

-        Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 192 szt.;

-        Długość  nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,439 km;

-        Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt.;

-        Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt.;

-        Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km;

-        Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych
- 123 szt.;

-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 7 szt.;

-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 3 szt.;

-        Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.;

-        Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/


Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2015 20:33)

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku –Białej od wielu lat uczestniczą i osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych .

W bieżącej edycji  XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 2014/2015 w etapie szkolnym wzięło udział 17 uczniów, z których 3 osoby będą reprezentować Szkołę w zawodach okręgowych ( II stopnia ), które odbędą się 9 stycznia 2015 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Uczniowie zakwalifikowani przez komisję okręgową to :

Adam Kucak (kl. 4Tb), który uzyskał 6 lokatę na 60 zakwalifikowanych do II etapu oraz Konrad Szymala (kl. 4TA) i Alicja Lapczyk (kl. 3eb).

Warto nadmienić, że Szkoła od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z PTE o/Katowice w zakresie olimpiady ekonomicznej  oraz  jest reprezentowana przez uczniów i nauczycieli w warsztatach, wykładach i szkoleniach organizowanych dla uczestników i opiekunów merytorycznych olimpiady.

Tegoroczna edycja Olimpiady odbywa się pod hasłem: Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji.
12 uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, której tegoroczny temat przewodni to: Kredyty, papiery dłużne i akcje jako formy pozyskania kapitału. Aż 5 uczniów  zostało zakwalifikowanych do etapu okręgowego, który odbędzie się w styczniu 2015 r. w Krakowie. Należą do nich:
1. Adam Kucak, kl. 4Tb
2. Monika Dąbrowska, kl. 4Ta
3. Aneta Mynarska, kl. 4Ta
4. Wioletta Kornatowska, kl. 4Ta

                                       5. Kinga Szpoczek, kl. 4Ta

                                                                                         Opiekunami merytorycznymi  w/w olimpiad są: mgr Lucyna Kuś i mgr Agnieszka Czernek–Krywult.


                                                                                     

                                                                 

Poprawiony (czwartek, 11 grudnia 2014 20:36)

 


Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną, promującą naszą szkołę. Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie poniżej.

Poprawiony (czwartek, 04 grudnia 2014 14:29)

Więcej…

 

Uwaga!

altW piątek, 5 grudnia 2014 r. Samorząd Uczniowski organizuje w Naszej Szkole Mikołajki. Dla wszystkich, którzy w tym dniu ubiorą czapkę św. Mikołaja – prezent: dzień bez pytania!!! Jeżeli nie masz takiej czapki, będziesz mógł ją kupić w szkole (w czwartek i piątek w atrakcyjnej cenie). Dochód z zakupu przeznaczony będzie na akcję „Pola Nadziei”. 

Zapraszamy także do zakupu ciastek (przygotowują uczniowie klasy 1lh). Dochód ze sprzedaży ciasta przeznaczony będzie na Dom Samotnej Matki w Bielsku-Białej. W tym dniu przeprowadzona będzie zbiórka rzeczy potrzebnych w Domu Samotnej Matki (listę tych rzeczy SU przygotowuje w najbliższym czasie).

Przypominamy o zbiórce funduszy na „Szlachetną paczkę”. (Skarbnicy klasowi przekazują zebrane kwoty skarbnikowi szkolnemu do 6 grudnia 2014 r.)

Poprawiony (czwartek, 09 kwietnia 2015 12:23)

 
Dzisiaj, po raz kolejny pani Anna Karus zorganizowała w Zespole Szkół Ekonomicznych akcję krwiodawstwa.  Akcja, która kierowana była do pełnoletnich uczniów naszej szkoły,  cieszyła się sporym zainteresowaniem.Chęć oddania krwi zgłosiło 64 uczniów, jednak mimo szczerych chęci, nie wszystkim stan zdrowia pozwolił podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi. Łącznie (na 31 zarejestrowanych) 26 naszych uczniów przekazało prawie 12 litrów tego bezcennego leku.

Słowa podziękowania kierujemy jednak do wszystkich  – tych  którzy oddali krew oraz tych, którzy mimo deklaracji nie mogli aktywnie włączyć się w akcję. Pokazaliście, że krwiodawstwa nie należy się bać, a oddając cząsteczkę siebie możemy tak wiele zrobić ratując życie i zdrowie drugiego człowieka.  
Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań. Regionale Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza na swoją stronę internetową www.krwiodawstwo-katowice.pl - zkładka Oddawanie krwi.
                                                                                                              

Poprawiony (poniedziałek, 23 marca 2015 22:31)

Więcej…

 
25 listopada zostały ogłoszone wyniki z międzyszkolnego konkursu „NORMALIZACJA WŚRÓD NAS I DLA NAS". Konkurs był realizowany od 2 czerwca do 14 listopada przez Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku Białej, któremu od początku patronował Polski Komitet Normalizacyjny, wzięli udział uczniowie z sześciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu Bielska Białej.

Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką pracy graficznej na temat „NORMALIZACJA WŚRÓD NAS I DLA NAS". W wydarzeniu wzięło udział 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Bielska-Białej.

Gratulujemy naszej uczennicy Kamili Stanclik z 2 LA zajęcia II miejsca.

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował na swojej stronie wyniki konkursu normalizacyjnego:

 

Opiekun: Monika Legieć-Kwaśny

Poprawiony (poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:26)

Więcej…

 

24.11.2014
uczniowie naszej Szkoły wraz z opiekunami panem Rafałem Jasiakiem i panią Moniką Legieć-Kwaśny poraz kolejny wzięli udział w spotakaniu w Klubie Podróżnika w Grawitacja Caffe.
Tematem spotkania była fotorelacja z wyprawy motocyklowej "Murmańsk-Nordkapp - 2014", prezentowanej przez Przemysława Kramarza.

Poprawiony (poniedziałek, 01 grudnia 2014 20:56)

 

               W dniu 13.11.2014 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny konkursu,, Poznaj Swoje Prawa Pracy” zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy. Do konkursu przystąpiło 38 uczniów z klas: pierwszej, trzeciej i czwartej Technikum Handlowego, trzeciej Technikum Ekonomicznego oraz trzeciej Technikum Logistycznego. Dwie osoby, które uzyskały największa liczbę punktów: Angelika Bednarska z klasy trzeciej Technikum Handlowego oraz Justyna Nikiel  z klasy czwartej Technikum Handlowego będą reprezentowały szkołę na etapie rejonowym konkursu, który odbędzie się  18 grudnia 2014 r. w Katowicach.

W ramach programu ,,Kultura bezpieczeństwa” nasza szkoła zorganizowała także  zajęcia dotyczące prawa pracy oraz bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

                                                                                                                             Koordynator

                                                                                  programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”

                                                                                                                             Iwona Carbol - Sitek

Poprawiony (czwartek, 27 listopada 2014 09:56)

 


W poniedziałek 17 listopada grupa młodzieży z klas 3eb i 3la wraz z opiekunami - p. Rafałem Jasiakiem i p. Małgorzatą Kilijan brała udział w Grawitacja Caffe w prezentacji pt.: INDONEZJA 2013. Prezentację, która odbywała się w ramach Spotkań Podróżników prowadzili Justyna i Jacek Mikołajczykowie. Podróżnicy  opowiadali o swojej wyprawie do Indonezji i prezentowali autorskie zdjęcia tego wyspiarskiego kraju. W trakcie prezentacji można było poznać: zwyczaje związane z pogrzebami i nietypowe podejście do śmierci na Sulawesi, rajski Archipelag Togean, wulkany i pola ryżowe na Bali oraz orangutany na Sumatrze.

Poprawiony (poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:07)

Więcej…